پاورپوینت شمشیربازی

پاورپوینت شمشیربازی

پاورپوینت شمشیربازی

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق: شمشیربازی
فایل: پاورپوینت

28 اسلاید

 

  توجه : قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save) کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.

 

 

فهرست فایل:

 • تاریخچه ورزش شمشیر بازی
 • نحوه اجرای حرکات شمشیربازی
 • تاریخچه شمشیر بازی
 • شمشیر بازی در ایران 
 • قوانین شمشیربازی
 • زمان بازی های شمشیربازی
 • تعداد نفرات تیم شمشیر بازی
 • اسلحه های شمشیر بازی
 • اسلحه اپه
 • اپه و فدراسیون جهانی
 • اسلحه سابر
 • سابر و فدراسیون جهانی
 • اسلحه فلوره
 • فلوره و فدراسیون جهانی
 • پوشش اصلی شمشیربازی
 • اتصالات الکترونیکی
 • توانایی های مورد نیاز برای شمشیربازی
 • اصطلاحات تخصصی شمشیربازی
 • آسیب های شمشیربازی

 


اینجا هم مشاهده کنید